Brandweerhelmen - Firehelmets - Feuerwehrhelme

 

 

 

                                                           

  

- Home 

- News

- New Helmets

- Trade Helmets

- Collection

- Links

- Special FDNY

- Book

- Brooklynwall of  

   Remembrance

- Contact / E-mail

                                                  

 

                                                                                                                                                      

 Brooklynwall of Remembrance 9/11

 

 

 

Op deze pagina vindt u een pagina speciaal gewijd aan de mensen achter de hulpverleners die op 9/11 hun leven gaven tijdens de aanslagen in 2001. In 2011 is het 10 jaar geleden en ter ere van dit feit is door de http://www.thebrooklynwall.org/aboutwall.html ondermeer een gedenkboek uitgebracht. Voor de totstandkoming van dit boek werd een specifieke foto gezocht van een helm van de Fire Patrol van de FDNY die ik in mijn verzameling heb onder kunnen brengen. Een bijzonder plezierige samenwerking aan dit uniek project kwam tot stand.

De Brooklyn Wall of Remembrance & www.brandweerhelmen.nl

De Brooklyn Wall of Remembrance in Keyspan Park staat als een sierlijk en mooi eerbetoon aan hen die het ultieme offer gaven op 11 september 2001. Drie 30 x 12 panelen vormen het Coney Island gedenkteken, met daarin de laser-gegraveerde afbeeldingen van 346 brandweermensen, 37 Port Authority Officers, 23 NYC politieagenten, drie NYS Officers, een Fire Patrol brandweerman, First responders en een K-9 Rescue hond met de naam Sirus . Geraakt door de omvang van hun offer, heeft de in Brooklyn geboren en getogen Sol Moglen het idee opgevat om een ​​
gedenkteken ter nagedachtenis aan het verlies van Brooklyn Brandweerlieden op te zetten. Hij erkende ook de bijzondere wanhoop van die gezinnen wier geliefden nooit werden gevonden. De Wall of Remembrance geeft hen een plek om te komen, waar de verlorenen worden geëerd en erkend.

Kort na 9 / 11, presenteerde Sol zijn idee van een herdenkingsmuur aan FDNY kapelaan Rabbi Joseph Potasnik. Meer dan een derde van de brandweerlieden die op 9/11 omkwamen  waren afkomstig uit Brooklyn, en Brooklyn moet hen eren, zei hij.

Op de muur, vormen hun portretten een krachtig, onvergetelijk testament dat ons eraan blijft herinneren aan de  echte mensen achter de namen en nummers van 11 september.
In 2011 is het 10 jaar geleden dat de gruwelijke gebeurtenissen plaatsvonden en als eerbetoon werd het idee opgepakt om een herdenkingsboek samen te stellen en dit wordt gepresenteerd op 11 september 2011. De makers van het boek zochten contact met mij en vroegen of een van mijn brandweerhelmen in het boek gebruikt mocht worden. De originele rode leren brandweerhelm van de FDNY Fire Patrol. Zo kwam ik in contact met Debora Jackson en vol trots kwam de samenwerking tot stand. Het boek zal in september 2011 gepresenteerd worden en de Brooklyn Wall of Remembrance zal een vaste plek krijgen op de website!

 

http://www.thebrooklynwall.org/index.html

 

 

 

The Brooklyn Wall of Remembrance & www.brandweerhelmen.nl

 

The Brooklyn Wall of Remembrance in KeySpan Park stands as a graceful and beautiful tribute to those who made the ultimate sacrifice on September 11th, 2001. Three 30 x 12 panels form the Coney Island memorial, containing the laser-engraved images of 346 Firefighters, 37 Port Authority Officers, 23 NYC Police Officers, 3 NYS Officers, 1 Fire Patrol, First responders  and 1 K-9 Rescue dog named Sirus. Touched by the magnitude of their sacrifice, Brooklyn-born and raised Sol Moglen conceived of the idea for a memorial commemorating the loss of Brooklyn Firefighters. He also recognized the particular despair of those families whose loved ones were never found. The Wall of Remembrance gives them a place to come, where the Lost are honored and recognized.


Shortly after 9/11, Sol presented his idea of a memorial wall to FDNY Chaplain Rabbi Joseph Potasnik. Over a third of the firefighters lost that day were from Brooklyn, and Brooklyn should honor them, he said. The Rabbi and many others agreed. Peter Kasten of New Hyde Park, L.I.-based U.S. Bronze Sign Co. worked with Sol to come up with the original design. Everyone involved agreed that the images would be placed on the wall according to their companies. "They went in as a team, and we kept them as a team," said Moglen. Sol, along with Peter Kasten and dozens of other volunteers, began raising the more than $140,000 needed. The project has special meaning for Kasten. Firefighter Chris Pickford, killed on Sept. 11, was Kasten's best friend growing up.

 

On the Wall, their portraits form a powerful, unforgettable testament, eloquently  reminding us these are real people behind the names and numbers of September 11.

In 2011, it is 10 years since the horrifying events and to honour that a tribute book will be presented on september 11th. In the making of the tribute book the foundation contacted me and asked if they could use one of the photos of the firehelmet i have in my collection, an original red leather firehelmet from the FDNY fire Patrol. On behalf of the Foundation Debora Jackson and i came in contact and i am proud that one of my helmets is being printed in the tribute book. I will contribute by giving the Brooklyn Wall a permanent spot on my website!

 

http://www.thebrooklynwall.org/index.html

 

 

Die Brooklyn Wall of Remembrance & www.brandweerhelmen.nl

Die BrooklynWall of Remembrance in KeyspanPark ist eine anspruchsvolleund schöne Hommage an diejenigen, die das ultimative Opfer am11. September 2001 gaben. Drei 30 x 12 Plattenbilden die Coney Island Gedenkstätte, mit der Lasergravur Bilder von 346 Feuerwehrleute, 37 Port AuthorityOffiziere, 23 Polizisten NYC,NYS drei Offiziere, ein Feuerwehrmann des Fire Patrol, First Responderund Rettung K-9 Hund benannt Sirus. Berührt von der Größe ihres Ultimate Sacrifice, kam der in Brooklyn geboren und aufgewachsen Sol Moglen auf die Idee für ein Denkmal zur Erinnerung an den Verluste von den Brooklyn Feuerwehrleute einzurichten.Er erkannte auchd ie besondere Verzweiflung jener Familien, deren Angehörige nie gefunden wurden.The Wall of Remembrance gibt ihnen einen Ort zu kommen und zum gedenken in aller Ruhe.

Kurz nach 9 / 11, präsentiert Sol seine Idee einer Mauer der Erinnerung an FDNY KaplanRabbi Joseph Potasnik. Mehr alse in Drittelder Feuerwehrleute die am 9 / 11 getötet wurden kamen aus Brooklyn, und Brooklyn sollte Sie ehren, sagte er.

An der Wand, sind ihre Porträts ein leistungsstarkes, unvergessliches Zeugnis, das uns erinnert, an die  Menschen hinter den Namen und Nummern am 11. September.
In 2011 ist es 10 Jahre her seitden schrecklichen Ereignissen stattfanden und so kam es zum Idee ein Tributebook zu drucken und zu präsentieren am 11. September 2011. Die Hersteller  des Buches traten mit mir in Verbindung und fragten, obe iner meiner Feuerwehrhelmei n dem Buch verwendet werden könnte. Ein original rotem Leder Feuerwehrhelm der FDNY Fire Patrol.  So kam ich in Kontakt mit Deborah Jackson und stolz kam es zur Zusammenarbeit. Das Buch wird im September 2011 präsentiert und die Brooklyn Wall of Remembrance bekommt einen festen Platz auf der Website!

 

http://www.thebrooklynwall.org/index.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

© 2008 • Guido van Herten • info@brandweerhelmen.nl

www.brandweerhelmen.nl