Brandweerhelmen - Firehelmets - Feuerwehrhelme

 

 

 

  

-  Home

- News

- New Helmets   

Collection

- Links

- Special FDNY

- Book

- Contact / E-mail

                                    

 

Nieuws - News - Aktuelles

 

 

The Fire Asylum - Marty Mayes

In al die tijd dat ik verzamel heb ik vele nieuwe vrienden ontmoet. Maar sommigen van deze vriendschappen hebben een gemeenschappelijke basis waar ik stil van wordt. Mijn vriendschap met Marty Mayes begon zoals altijd, een bijzondere helm, leren front in dit geval, dus ik zocht contact. Al snel was er een contact en werd er een helmruil afgesproken. Er werd wat via facebook gechat en plots, ineens uit t niets, was daar een bericht en ervaring die wij klaarblijkelijk met elkaar deelden, zonder t van elkaar te weten. Voor mij een ervaring die gelukkig alweer stamt uit 2006, voor Marty iets recenter en heftiger. Los van deze ervaring die we met elkaar delen hebben we ook een enrome passie om mensen beter voor te bereiden op hun werk als brandweerman. Ik doe dit als Docent / Trajectbegeleider bij de Veiligheidsregio Limburg Noord, Marty Mayes heeft van zijn roeping zijn werk gemaakt met zijn bedrijf, The Fire Asylum! Bekijk zijn filosofie eens via http://www.fireasylum.com/

 

 

The Fire Asylum - Marty Mayes

In the time and years i have been collecting fire helmets, i have met a lot of new friends. But some friendships have a shared life changing experience of which i sometimes become very quiet. The friendship with Marty Mayes started as usual, i found his page on his company The Fire Asylum on facebook, saw a firehelmet and leather front that drew my attention, so i contacted him. Soon the contact was established and the first trade was a fact. But then, out of the blue sky, as a complete surprise, i read a post of Marty. We share a same life changing experience, mine was in 2006, Marty's more recent and more fierce! An experience like that makes such a connection even closer and brings it to another level! Apart from that, we share the same passion of teaching, preparing firefighter on a better way for their Job. I do that as a fulltime Teacher / instructor in the Regional Fire School of Veiligheidsregio Limburg Noord (Firesafety Region in Limburg), Marty has found his calling in starting his own company, The Fire Asylum! Check his page out, at http://www.fireasylum.com/

 

Hulpactie Griekenland einde fase 1 in zicht! 29-6-2013

 

In de kazerne van ons korps staan inmiddels de nodige europallets met heel veel spullen voor George Bogkias en zijn griekse brandweercollega's in Thessaloniki. Door intensief te netwerken en bijdrages vanuit heel Nederland staan er inmiddels een 80 tal complete uitrukpakken, ongeveer 60 paar blushanschoenen en ook de brandweerhelmen beginnen aardig in de aantallen toe te nemen. Ik had gehoopt om alles in 1 keer te kunnen verzenden, maar dit zal in 2 keer gaan lukken. De contacten met de griekse transporteur zijn opgepakt via George Bogkias en we zijn nu concreet aan het plannen wanneer de eerste ladign op weg gaat naar Griekenland!

Helping Greek firefighters ending of Phase 1 29th june 2013

In our firestation in Belfeld boxes are pilled up! We have gathered a lot of stuff for George Bogkias and his greek fellow firefighters! Through intensive networking and contributions from many fire brigades i know personally we have 80 complete turnout uniforms, address, about 60 pairs firefighting gloves and the fire helmets have been gaining in numbers also, but we are not there yet. I had hoped to be able to send everything in one time but this will be impossible. The contacts with the Greek conveyor arranged via George Bogkias are in the final stage and we are now planning to ship te first load to Thessaloniki.

 

Hulp voor de Griekse brandweercollega's in Thessaloniki UPDATE 6-2-2013

 

In de tijd dat ik brandweerhelmen verzamel heb ik een hele fijne Griekse brandweercollega leren kennen. George Bogkias is verbonden en is instructeur en geeft o.a. les aan de vrijwillige brandweermensen van de stad Thessaloniki. Doordat we helmen met elkaar ruilden kwamen we ook over uitrusting, of liever gezegd het ontbreken van goede uitrusting te praten. Daar kon en moest ik iets mee en heb medio september 2012 de stoute schoenen aangetrokken en een mailtje het land in gedaan om te kijken of ik voor de circa 80 vrijwilligers uitrukpakken en helmen zou kunnen krijgen die in Thessaloniki een verantwoord 2e leven kunnen krijgen. Nu we een paar maanden verder zijn kan ik met trots zeggen dat we goed op weg zijn. Er liggen circa 40 gebruiksklare uitrukpakken en ongeveer 10 inzetbare brandweerhelmen van het type MSA Gallet. Maar we zijn er nog niet. Ik verwacht medio maart/april 2013 nog een grotere zending helmen en dan zou alles in een keer via een inmiddels geregelde transportonderneming naar Thessaloniki gaan.

 

Ik wil in het bijzonder 2 mensen bedanken, die hun enthousiasme direct hebben omgezet in daden:

 

Bart Engeltjes, Korpscommandant Brandweer Elburg en dagelijks werkzaam bij de VNOG, die een hele gulle bijdrage leverde met mogelijk nog een grotere helmendonatie in het vooruitzicht.

 

Ralf Knape, werkzaam bij Brandweer Brabant Noord, cluster Uden, die zorgde dat helmen die over waren onze kant op kwamen.

 

Over de start is George Bogkias recent geïnformeerd en hij was echt aangedaan dat dit in korte tijd al gerealiseerd was.

 

 

     Helping the Greek Firefighters in Thessaloniki

UPDATE 6-2-2013              

In the years that I have been collecting firehelmets, one sometimes meets fire-fighters that get to you. One of them is George Bogkias, working as a fire-fighter and instructor with the volunteer fire-fighters of the city of Thessaloniki. Because we swapped some firehelmets for our collections, we came to talk about the importance of good protective fire fighting wear and I was shocked to see the poor condition of the things the fire-fighters over there had to work with. So I decided to get into action and wrote a mail to all the fire regions of the Netherlands in September 2012 to see if I could organize around 80 complete fire fighting tunics with helmet for our Greek fire-fighters. Now, a couple of months further, I am proud to say that we already have 40 ready to go bunker gear and some 10 operational firehelmets of the MSA Gallet type. But there is still a long way to go. I hope to get my hands on a larger bulge of firehelmets in march/april 2013 and hope to ship all in once. Transportation with a carrier is already arranged.

 

But you never do those things alone. I would like to say THANK YOU to 2 people who immediately stood up and said, we will help:

 

Bart Engeltjes, Station Officer of the Elburg Fire Brigade en for his profession he works in the VNOG (Safety Region Noord Oost Gelderland) who donated the fire fighting gear and who will hopefully have a larger portion of firehelmets in the near future.

 

Ralf Knape, working with the Safety Region Brabant Noord, who immediately arranged several firehelmets that are fully operational.

 

                   Update 1-8-2012: Nieuwe Helmen!

Sinds de laatste update zijn er weer tal van nieuwe helmen in de verzameling bijgekomen. Mede vanwege mijn werk als Docent  Trajectbegeleider maar ook de werkzaamheden op de post waar ik als Plaatsvervangend Commandant mijn taken heb, is het een tijdje stiller geweest. Tijd voor een update dus, met helmen uit Malta, USA, Frankrijk, Finland, Uruguay, Oostenrijk, Polen, Nieuw Zeeland, Engeland, Nederland en vele andere landen.

 

 

 

 

 

 

                    Update 1-8-2012: New Helmets!

Since the last update we have received many new helmets for the collection. Because of my full-time job as a Teacher in the Fire Academy and my work as Assitant Chief in our own Fire Department there has been little time to do an update, so finally here it is, with helmets from Malta, United States, France, Finland, Uruguay, Austria, Poland, New Zealand, Great Britain, The Netherlands and many other countries.

 

                    Update 1.8.2012: Neue Helme!

Seit dem letzten Updategibt es jede MengeneueHelmein der Sammlung.Teilweise wegenmeiner Arbeit alsInstruktor in der Feuerwehrschule aber auch wegen meine Arbeit als Stellvertretender Ortsfeuerwehrkommandant,, hat es keinen Update gegeben seit September 2011. Aber jetzt wieder viele neue Helmeaus Malta, USA,Frankreich, Finnland,Uruguay, Österreich, Polen, Neuseeland, England, Niederlandeund vielen anderen Ländern.

 

Huwelijk Linda & Guido 16-9-2011

Na maanden van voorbereiding was voor ons de grote dag aangebroken, onze huwelijksdag. Deze dag zouden we samen met onze kinderen Stijn & Rens en natuurlijk familie, vrienden en brandweercollega’s doorbrengen. Alles ging die dag volgens t boekje. We nemen u graag even mee op een voor ons vergetelijke dag!

 

 

 

Wedding Linda & Guido 16-9-2011

After months of preparation The Big Day had arrived, the day of our Wedding. It has been a perfect day which we enjoyed very much with our two boys Stijn & Rens, our family, friends and firefighter friends. Everything went according to plan. Come and take a look on this day which we will remember the rest of our lives!

 

 

 

 

Hochzeit Linda & Guido 16-9-2011

Der grosse Tag war da, Viele Vorbereitungen waren zu Ende, der Tag unser Hochzeit. Wir haben dieser Tag zusammen mit unsere inder Stijn & Rens, mit unsere Familie, Freundenkreis und Feuerwehrkollegen verbracht. Es war ein toller Tag. Gerne zeigen wir Euch einen Einblick von dieser Tag der wir nie vergessen werden!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-8-2011 Vakantie en een bezoekje aan de brandweer van Längenfeld in Tirol

 

Na een druk opleidingsseizoen toe aan een welverdiende vakantie. Heerlijk met het gezin naar Tirol, Längenfeld. Los van het heerlijk genieten van de natuur, het lekker wandelen met Linda, Stijn en Rens, de overheerlijke Käsespätzle, toch ook een uitstapje naar de brandweer in , Längenfeld. Ik had voor mijn vakantie contact gelegd en ging buurten bij de post in Längenfeld zelf. Tobias Praxmarer, Plaatsvervangende Postcommandant heette me welkom en liet me het volle, maar goed georganiseerde Gerätehaus zien. Het korps is verdeeld over 4 posten en bestaat uit maar liefst 257 leden, waarvan 188 in aktieve dienst. Op de post in Längenfeld staan een TankAutoSpuit, een zware HV-1, een Logistiek voertuig waarin ook rolcontainers met materiaal vervoerd kunnen worden, en een Kommandovoertuig. Na het bezichtigen van de voertuigen volgt een gezellig samenzijn in de Gaststube van de kazerne en onder t genot van een Sprudelwasser worden verhalen en ervaringen uitgewisseld en komt t gesprek al gauw op mijn helmenverzameling. Tobias bezorgt me 2 zeer mooie helmen, met nog 1 helm in het verschiet, zodra de huidige Heros helm vervangen wordt. Zo kan ik aan mijn verzameling direct na mijn vakantie 2 mooie helmen toevoegen, de Standaard Wiener Form, met mooi stadswapen van Längenfeld en de eerste helm van het korps, stammend uit 1897! Ik bedank me bij Tobias voor de gastvrijheid en zeg toe dat ik nog een aantal helmen op zal sturen. 

 

 

Holiday and a visit to the Fire Brigade of Längenfeld in Tirol

 

The work at the Fire Academy has been very busy and finally there it was, my well earned holiday. But no holiday without a visit to a Fire Brigade. With the family, Linda, Stijn and Rens we enjoy the many beauties Austria has to offer, the lovely mountains, delicious food, nice hiking paths and the famous Käsespätzle. Shortly before our holiday i contacted the Fire Brigade and arranged a visit. I was being welcomed by Tobias Praxmarer, Sub-Officer of the Fire Brigade. He showed me the well organized Fire Station and of course the Engines, 1 Pump, 1 Rescue, 1 Transporter and a Chiefs car. The Fire brigade, divided over 4 stations, counts 257 members, 188 are active! After the tour we enjoyed a nice cold Sprudelwasser in the cosy Relax room of the Station. And soon the conversation changed subject and we came to talk about my firehelmet collection. Tobias took out 2 very nice helmets, 1 being the traditional Vienna form helmet from Längenfeld, and the other being the first helmet from 1897. I thanked Tobias for the wonderful evening and as promised i will be sending some more helmets!

 

Urlaub und Besuch der Feuerwehr Längenfeld in Tirol

 

Nach einem anstrengenden Training Saison auf nach einem wohlverdienten Urlaub ins schöne  Tirol, Längenfeld. Abgesehen von der Natur genießen, einen Spaziergang mit Linda, Stijn und Rens, die leckere Käsespätzle, auch ein Besuch der Feuerwehr in Langenfeld. Ich hatte die Wehr kurz bevor meinen Urlaub angeschrieben und einen Beusch verabretet in die Wache in Längenfeld. Tobias Praxmarer, stellvertretender Kommandant begrusste mich herzlicht und zeigte mir das volle, aber gut organisierte Gerätehaus. Die Wehr hat 4 Wachen  und besteht aus nicht weniger als 257 Mitglieder, 188 im aktiven Dienst. Wir haben uns die Fahrzeuge angesehen, 1x TLF, 1x Rustwagen, 1x Ladeconatinertrabnsporter und 1x Kommando.Nach der Besichtigung des Fahrzeugs folgt ein geselliges Beisammensein in der Gaststube der Wache und unter den den Genuss eines Sprudelwasser werden  Geschichten und Erfahrungen ausgetauscht. Schon schnell reden wir uber meine Helmsammlung. Tobias lasst mir zwei sehr schöne Helme zukommen. So kann ich meine Sammlung schon kurz nach meiner schönen Urlaub erweitern mit die 2 Helme, 1x der Standard Wiener Form,  mit schöne Wappen und der ersten Helm von der Wehr,  aus dem Jahr 1897! Ich danke Tobias für die Gastfreundschaft,  und ich verspreche weitere Helme zu senden!

 

15 juni 2011 - 430 Helmen

 

De nieuwe foto update staat online, bijna alle 430 helmen zichtbaar op de website. Ook in het eerste half jaar wederom vele mooie exemplaren mogen ontvangen. Twee topstukken zijn toch wel de gloednieuwe helm van de Beroepsbrandweer Amsterdam voorzien van het nieuwe logo en een 2-tal leren helmen uit Amerika van de korpsen Boston en Houston.

 

        

MSA Gallet helm anno 2008 Beroepsbrandweer Amsterdam

 

 

15 juni 2011 - 430 Helmets

 

The new photo update is finally online, almost all 430 helmets can be seen on the country pages. In the first half of 2011 many new helmets arrived. Some of the best pieces came from the Professional Fire Brigade of Amsterdam and from the Fire Departmens of the City Of Boston and Houston.

 

       

 

 

 

 

15 juni 2011 - 430 Helme

 

Das neue Updat ist da, langes warten, aber es lohnt sich. Jetzt sind fast alle 430 Helme online zu sehen.Auch im erstes halbes Jahr haben wir wieder vile schöne Helme erhalten sowie der aktuelle Helm der Berufsfeuerwehr Amstrdam und auch 2 wünderschöne Lederhelme aus Boston und Houston.

 

 

       

 

 

 

 

 

We naderen de 400 helmen! 

 

De laatste foto update dateert alweer van een jaar geleden. Inmiddels heb ik meer dan 100 helmen aan mijn verzameling kunnen toevoegen en ik ben hard aan het werken aan de foto update. Een klein voorproefje van een aantal schitterende helmen die zijn toegevoegd aan de verzameling. Momenteel staat de teller op 385 helmen en ik hoop in de eindsprint naar 31 december 2010 de 400 helmen te halen!

 

 

Cairns & Brother 1980 New Yorker, New York Fire Department,  FDNY Marine 6

 

 

 

Cairns & Brother 1980 New Yorker, Boston Fire Department, Ladder 25

 

 

We reach the 400 helmets! 

 

The last photo update is almost a year ago. In that time, i could add more than 100 helmets to the collection, bringing the total up to 385. Her please find a smal preview of the photo update to come. I hope, with only a few months left, that i will reach the goal of 400 helmets by year's end!

 

 

Cromwell Helmets "Telbon" 1950 Chile, Puntas Arenas Bomberos

 

 

 

Morning Pride Ben Franklin Plus 2, 2001,  New York Fire Department, FDNY Rescue 3

Fast 400 Helme! 

 

Unser letzet Photo Update war fast ein Jahr her. Seitdem habe ich mehr als 100 Helme bekommen und jetzt steht der aktuelle Konto auf 385. Sehen Sie hier eine kleine Vorschau. Ich hoffer mit nur noch 2 Monate in dieses Jahr die Zahl von 400 Helme zu schaffen!

 

 

Morning Pride Ben Franklin Plus 2, 2002,  New York Fire Department, FDNY Squad 266

 

 

Sicor Amber VF 2, 1999, Malta Civil Protection

 

 

Internationale Brandweerhelmenverzamelaarsbeurs in Gais, Zuid-Tirol mei 2010

 

Mijn verzameling is dankzij de website niet onopgemerkt gebleven. Door een aantal grote verzamelaars werd ik getipt over de inmiddels 8ste internationale brandweerhelmenverzamelaarsbeurs in Hotel Burgfrieden www.hotel-burgfrieden.com in Gais, Zuid-Tirol. De familie Mairhofer runt hier een mooi hotel en Franz Josef Mairhofer is zelf verwoed helmenverzamelaar. Voor zijn verzameling bestaande uit meer dan 700 brandweerhelmen heeft hij een kelder onder het hotel laten bouwen waarin zijn werkelijk prachtige collectie te zien is. Van 7 mei tot 9 mei 2010 vond hier de beurs plaats, waar fanatiekelingen zoals ik met elkaar over brandweerhelmen en andere zaken konden praten, onder het genot van een heerlijk glas bier en voortreffelijke maaltijden. Hieronder een kleine foto-impressie van dit weekeinde. Ik kan terugblikken op fantastische dagen waarin de familie Mairhofer ons zeer gastvriendelijk ontvangen heeft. Een aanrader voor iedereen, ook mensen die niets met brandweerhelmen hebben, een mooie omgeving, prachtige natuur en een prima hotel.

 

 

 

 

 

 

(Ik en Franz Josef Mairhofer) (Me together with Franz Josef Mairhofer) (Ich zusammen mit Franz Josef Mairhofer)

 

 

 

International Firehelmetcollectors Fair in Gais, South-Tirol may 2010

 

Over the past time some big firehelmetcollectors also discovered my website and collection and they tipped me about the 8th International Firehelmetcollectors Fair in Hotel Burgfrieden www.hotel-burgfrieden.com in Gais, South-Tirol. The Mairhofer Family runs a beautiful hotel and Franz Josef Mairhofer himself is a great chef and passionate firehelmetcollector. For his collection, more than 700 helmets, he has build a basement under the hotel where all the beautiful helmets can be seen. The International Firehelmetcollectors Fair took place from may 7th until may 9th 2010. A Fair where fanatics like myself could talk about firehelmets and enjoy a good glass of beer and wonderful meals. Here you will find a small photo impression of the Fair. With joy I look back on this experience, the family Mairhofer were very kind. An absolute must even for not firehelmetcollectors, enjoy good meals and a wonderful mountain scenery.

 

(Guido, Detlef Ullrich, Albert Zimmermann)

Brandweerhelmmuseum / Firehelmetmuseum /Feuerwehrhelmmuseum /  Burgfrieden

 

Internationales Helmsammlertreffen in Gais, Süd-Tirol Mai 2010

 

 

Meine Webseite ist in den vergangenen Monate von einigen großen Helmsammler besucht worden und da bekam ich den Tipp fürs Internationales Helmsammlertreffen in Hotel Burgfrieden www.hotel-burgfrieden.com  in Gais, Sud-Tirol. Die Familie Mairhofer sind die Inhaber des Hotels und Franz Josef Mairhofer ist nicht nur ein Spitzen Chef, er sammelt auch Feuerwehrhelme. Seine grosse Sammlung von mehr als 700 Helme ist zu sehen im angefertigten Keller des Hotels. Wirklich wünderschone Stücke! Das Sammlertreffen war von 7. Mai bis zum 9. Mai 2010 und war ein Wiedersehen mit alten Sammlerfreunde und ein Treffen mit neuen Freunde. Ein Gutes Glas Bier, Spitzenküche und Gastfreundschaft. Schauen Sie sich die Bilder an. Ich kam Sehr zufrieden wieder nach Hause und möchte die Familie Mairhofer rechtherzlich Danken! Es war alles Prima in eine wünderschöne Umgebung, nicht nur fur Feuerwehrhelmsammler.

 

 

Brandweerhelm Brixen / Firehelmet Brixen / Feuerwehrhelm Brixen

 

 

 

   

 

 

www.jcrags.nl en www.brandweerhelmen.nl

 

De laatste update dateert alweer van een tijdje terug. Inmiddels zijn er een aantal leuke ontwikkelingen, leuke side effects van de website. Het kledingmerk jcrags heeft me benaderd om enkele props ter beschikking te stellen voor een fashionshoot. Hoezoe brandweerhelmen en mode? JCRags brengt namelijk een collectie uit met thema firefighter en juist om deze fashionshoot kracht bij te zetten waren attributen nodig. Na een prettige kennismaking met Coen Viguurs van JCRags waren we snel rond. Natuurlijk leverde ik met trots enkele brandweerhelmen in bruikleen. Ik hou jullie op de hoogte over de collectie, wil jezelf al eens kennis maken met het merk, kijk eens op www.jcrags.nl

 

Daarnaast ben ik ook benaderd door de Brandweer Kampen. Zij hebben dit jaar op zaterdag 28 augustus een groots opgezette open dag waarin ook brandweerhelmen een plaatsje krijgen. Ik zal de open dag ongeveer een 50 helmen uit alle windstreken van de wereld laten zien. Kijk maar eens voor t programma op www.brandweerkampen.nl

 

Natuurlijk in deze update ook weer de nieuwe helmen. Maar liefst 97 in totaal met wederom enkele zeer bijzondere helmen waardoor het totaal op 374 uitkomt! Uit eigen land de nodige helmen waaronder de oude helm van de DCMR (Dienst Chemie & Milieu Rijnmond), de oude en de nieuwe helm van Brandweer Amsterdam, De Havendienst Rotterdam en een van de eerste modellen van de ademhelm van Dräger van de Brandweer Den Haag. Uit het buitenland vele mooie helmen uit De Verenigde Staten, Argentinië, Mexico, Chilie, Canada, Italië, Japan, Roemenië en Nieuw Zeeland.

 

 

www.jcrags.nl and www.brandweerhelmen.nl

 

It has been a while since the last update. Having a website and updating it frequently also means that you get the side effects of the website and usually they are nice side effects. The fashionbrand jcrags contacted me for contributing some fire helmets as props for a fashionshoot for the new collection with the firefighter theme. I met with Coen Viguurs and we quickly had a deal. I will keep you informed about their new collection, are you curious, take a look at their collection, see www.jcrags.nl

 

Also the Kampen Fire Department contacted me. They have an open-door-day on august 28th this year and for this occasion they asked me to show some 50 helmets from different corners of the world. Follow my site and updates or take a look at www.brandweerkampen.nl

 

But apart from these nice side effects there were also the new helmets, 97 in total which brings the total of helmets on 374! Some very special helmets from the Chemical Advisor from Rotterdam, also Port of Rotterdam, the old and new helmet from Amsterdam and one of the early types of breathing helmet from Dräger from The Hague Fire Department. But also helmets from the USA, Argentinia, Chili , Mexico, Canada, Italy, Romania and New Zealand.

 

www.jcrags.nl und www.brandweerhelmen.nl

 

Seit der letzen Update ist Vieles passiert. Eine Internetzprasenz hat auch viele schone Seiteneffekten. Das Mode Imperium jcrags suchte fur die neue Kollektion Feuerwehrhelme fur das Fashion Photoshoot. Die neue Kollektion hat ein "Firefighter" Thema. Coen Viguurs von jcrags hat ein E-mail geschickt und ich war gerne Bereit um einige Helme aus zu leihen fur das Shooting. Folge meine Seite und ich werde schnell die Bilder einstellen. Neugierig geworden nach die Marke jcrags, schau doch mal auf ihre Seite, www.jcrags.nl. 

 

Dann war da noch die Feuerwehr Kampen, die am 28.08.2010 einen grossen Tag der Offenen Tur organisiert und Sie hatten gerne dass Ich etwa 50 Feuerwehrhelme in eine Ausstellung mitbringen wuerde. Bilder werde ich so schnell wie moglich nach den Tag der Offenen Tur einstellen. Wer dass Programm einsehen will, siehe www.brandweerkampen.nl.

 

 

Naturlich auch wieder viele neuen Helme aus aller Welt. Insgesammt 97 Helme und das bringt die Sammlung auf 374 mit sehr seltene Helme von der Chemie Offizier der Berufsfeuerwehr Rotterdam, oder der sehr seltener blaue Gallet Helm der Hafenfeuerwehr Rotterdam, eine alte und der nagelneue Helm der Berufsfeuerwehr Amsterdam und eine der ersten Atemschutzhelme der Firma Drager von der Berufsfeuerwehr Den Haag. Aber auch schone Helme aus der USA, Argentinien, Chilien, Mexico, Kanada, Italien, Rumanien und Neuseeland.

 

 

Geboorte - Birth - Geburt  Rens 28-11-2009

 

Eindelijk was het zover, na 9 lange maanden werd onze zoon Rens geboren. Papa en Mama zijn dolgelukkig en onze 3-jarige Stijn vindt het maar wat fijn dat ie een lief kleine broertje heeft!

 

 

Finally, after 9 months my girlfriend gave birth to our beatiful son Rens. His Mom and Dad are very happy and or 3 year old son Stijn is very pleased to finally have a little brother!

 

Es hat 9 Monate gedauert, aber endlich is er da, unser Sohn Rens. Wir sind als Eltern sehr stolz und auch unser 3 jaerige Sohn Stijn ist froh das er ein kleiner Bruder hat!

 

 

 

Vakantie...

 

Nog even snel de update voor de website en dan…vakantie!!!

 

In de eerste helft van 2009 zijn er maar liefst 39 helmen gekomen vanuit alle windstreken van de wereld. Helmen die zijn opgestuurd door brandweerkorpsen, grote leveranciers maar ook enkele stukken die ik heb kunnen bemachtigen van verzamelaar Nico Huybrechts. De helmen zijn allemaal vastgelegd op de gevoelige digitale plaat door Loek Op Den Drink van lmcfoto.nl.

 

Na de vakantie ga ik starten in mijn nieuwe baan als projectmedewerker Opleiden & Oefenen bij de Veiligheidsregio Noord & Midden Limburg binnen het Regiobureau Brandweer. Ik laat mijn P&O werkveld achter me en treedt beroepsmatig binnen in de Brandweerwereld.

 

Veel kijkplezier!

 

Guido van Herten, 5 augustus 2009

 

 

v.l.n.r. Stijn, ik, Linda

 

 

 

Holiday...

 

Just a quick update before we enjoy …our holiday!!!

 

The first 6 months of 2009 have been busy. 39 new helmets have been sent to us, coming from all parts of the world. Some were sent to us by the big Helmet suppliers, some from international Fire Departments and some I have bought from my friend & collector Nico Huybrechts. All new arrivals have been beautifully photographed bij Loek Op Den Drink from lmcfoto.nl.

 

When the holiday is over, I will be starting a new job, I am leaving the HR playground and will be starting my professional career with the Fire Department. I start in a job were I am partly responsible for training of firefighters. My new employer is the Safety Region Noord & Midden Limburg.

 

Enjoy your visit on the site!

 

Guido van Herten, August 5th 2009

 

 

Even Vakantie - Taking Five - Ferien...

 

 

 

Ferien...

 

Erst noch ein scheller Update, dann…Ferien!!!

 

Bis juni 2009 sind 39 neue Helme eingetroffen. Auch jetzt wieder aus allen Ecken der Welt. Ein paar Helme von Internationale Feuerwehren, Helme der grossen Helmproduzenten und einige sehr schöne Stücke von Sammlerkollege Nico Huybrechts. Alle neue Helme sind auch jetzt wieder fotografiert worden durch Loek Op Den Drink von lmcfoto.nl.

 

Am 1.9.2009 werde Ich in einen Neue Stelle anfangen, die Feuerwehr. Ich verlasse der Personalberater Welt und fange an beim Regiobureau Brandweer, eine Abteilung verantwortlich für der Ausbildung & Ubung der Kreisfeuerwehrverband Noord & Midden Limburg.

 

Viel Spass beim stöbern!

 

Guido van Herten, 5.8.2009

 

 

 

Een succesvol eerste jaar!

 

www.brandweerhelmen.nl is er nu 1 jaar! Een website over brandweerhelmen, wordt die bekeken, vinden mensen dit leuk? Een volmondig JA! De website is druk bezocht en werd prima ontvangen. Daarnaast blijkt de website een perfecte ondersteuning in de zoektocht naar helmen en het leren kennen van verzamelaars. Ik mocht maar liefst 78 helmen ontvangen in 2008 en de teller loopt maar op. In 2009 kan ik melden dat er alweer 6 nieuwe helmen aan toegevoegd kunnen worden en dat reeds 20 korpsen uit Amerika, Nederland, Kroatië en Malta helmen hebben toegzegd!

 

Alle 78 nieuwe helmen die we in 2008 ontvangen hebben zijn nu te zien. Klik op de New Helmetspagina en u komt op een overzichtpagina terecht waar u alle nieuw gearriveerde helmen kunt zien. Door een klik op de foto komt u dan op de landenpagina terecht waar u alle andere helmen van dat land kunt vinden! Ze zijn prachtig gefotografeerd door Loek Op Den Drink. Een groot Dankjewel aan Loek's echtgenote, Marie Christine, bedankt dat ik 'm even van je mocht lenen!

 

Veel plezier en tot een volgende update!

 

Guido van Herten

1 april 2009

 

 

A succesfull first Year!

 

www.brandweerhelmen.nl celebrates its first anniversary! Would people like to read and find out more about firehelmets? That was my main fear, but YES, the website has been received very well and enabled me to meet new collectors. I have received 78 new helmets only in 2008 and already for 2009 6 new helmets have arrived. 20 other fire departments from the USA, The Netherlands, Croatia and Malta have replied positive and will be sending a helmet! All 78 new helmets we have received in 2008 are now on-line. Just click on the New Helmets page and you will be redirected to a new page where you will find an oversight of alle the newly arrived helmets. Click on a picture of a helmet you like and you will be redirected to the collection page where you can find this helmet and all the others from this country! All the beautiful pictures have been made by Loek Op Den Drink! A big thank you to his wife Marie Christine, thank you for letting me borrow him!

 

Have fun surfing the site and until, the next update!

 

Guido van Herten

1 april 2009

 

 

Ein erfolgreiches erstes Jahr!

 

www.brandweerhelmen hat gerade Geburtstag. Wir sind 1 Jahr. Es ist immer schwierig ob Leute eine Seite über Feuerwehrleme besuchen. Aber JA, wir haben viele Besucher und wir bekommen ständig gute Noten! Alleine in 2008 habe ich 78 neue Helme erhalten und es geht weiter. In 2009 sind schon wieder 6 neue Helme gekommen und mehr als 20 Feuerwehren haben bestätigt einen Helm zu senden. Wehren aus den USA, den Niederlanden, Kroatien und Malta. Alle 78 neue Feuerwehrhelme die wir in 2008 bekommen haben sind jetzt on-line. Klicken Sie einfach auf der New HelmetsSeite und Sie werden weitergeleitet zu einer Seite wo Sie alle neue  Helme sehen können. Klicken Sie einfach auf einen Helm den Sie mögen und Sie werden weitergeleitet zu der Seite auf dem Sie diese und alle andere Helme aus diesem Land finden können. Die Bilder hat Loek Op Den Drink gemacht. Ein grosses Dankeschön an seiner Frau Marie Christine. Danke dass ich mir Loek ausleihen dürfte!

 

Viel Spass beim surfen und bis zum nachsten Update!

 

Guido van Herten

1 april 2009

 

 

Fijne Kerst en een Gezond en gelukkig 2009!

 

2008 loopt ten einde, 2009 staat al voor de deur. Ik wens alle bezoekers van de website, alle collega's van de brandweer (wereldwijd), vrienden, bekenden en iedereen die ik mocht vergeten, hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2009! Het afgelopen jaar was een druk jaar. Voor mijn verzameling heb ik vele mooie brandweerhelmen mogen ontvangen. Recentelijk enkele mooie topstukken uit De Verenigde Staten, Luxemburg, Zwitserland, Malta, Canada en Denemarken. In het afgelopen jaar heb ik meer dan 60 helmen mogen toevoegen aan de verzameling. De laatste nieuwe aanwinsten zullen snel gefotografeerd worden zodat iedereen ze weer kan bezichtigen.

 

Tot in het nieuwe jaar!

 

Een dikke kus voor Linda & Stijn...

 

Guido van Herten

      

Bezoek LZ 1 Stadt Winterberg, Visit LZ1 City Winterberg, Besuch der 1. LZ Stadt Winterberg Hochsauerland

 

Merry Christmas and a Happy and Healthy 2009!

2008 is nearly gone and the new year is almost here. I wish all the visitors of the website, firefighters all over the world, my friends and everyone i might forget all the best for Christmas and a very happy and healthy 2009! The past year has been very busy. I have received many nice helmets for the collection. Only recently helmets have arrived from The United States of America, Luxemburg, Switzerland, Malta, Canada and Denmark. In total over more than 60 helmets, soon to be photographed so they can be seen on the website.

Hopefully see you in 2009!

 

A big kiss for Linda and Stijn...

 

Guido van Herten

Belfeldse Spuitgasten in actie! Firefighters from Belfeld in action! Feuerwehrkameraden aus Belfeld!

 

Frohe Weihnachten und ein gutes 2009!

 

2008 ist fast zu Ende und 2009 steht bereits vor der Tür. Ich wünsche alle Besucher, Feuerwehrkameraden und alle meine Freunde alles Gute für Weihnachten und ein gutes und vor allem gesundes 2009! Dieses Jahr war ich sehr beschäftigt. Ich habe viele schöne Helme bekommen. Neulich sind Helme eingetroffen aus den USA, Luxemburg, Schweiz, Malta, Kanada und Dänemark. Insgesamt über 60 Helme, die allen fotografiert werden und zu sehen sein werden.

 

Hoffentlich bis 2009!

 

Ein grossen Kuss für meine Linda und Stijn…

 

Guido van Herten

Ik ontving een helm van de Miami Dade Fire & Rescue, I received a helmet from the Miami Dade Fire & Rescue, Ich erhielt einen Helm der Miami Dade Fire & Rescue

 

  

Update 12 september 2008

43 nieuwe Helmen sinds het online gaan!

 

In maart 2008 ben ik begonnen aan de bouw van deze site, voornamelijk om mijn verzameling aan het grote publiek te kunnen laten zien. Dat een website zo'n succes is en er zelfs toe leidt dat leveranciers helmen opsturen die ontbreken in de verzameling, heeft me volkomen verrast. Sinds het online gaan van www.brandweerhelmen.nl heb ik inmiddels 43 helmen mogen ontvangen. Gebruikte helmen, maar ook spiksplinternieuwe helmen. Helmen uit Nederland, Duitsland, China, Zwitserland, Canada, Italië, Amerika, Frankrijk, Singapore, Hong Kong, Spanje, Kroatie en Engeland.  Veel helmen zijn inmiddels gefotografeerd en al te zien op de site, anderen zullen spoedig te zien zijn.

 

Ook de zomerperiode was een vruchtbare periode, op vakantie op bezoek geweest bij de Feuerwehr van de stad Schaffhausen in Zwitserland. Peter Müller heeft me hier ontvangen en na een rondleiding in de prachtige kazerne had hij ook nog een aantal helmen voor mijn verzameling!

 

Alle helmen die ik heb mogen ontvangen zijn stuk voor stuk de moeite waard, toch zijn er natuurlijk helmen die er met kop en schouder boven uit steken. Dankzij de bijzondere medewerking van de brandweerkorpsen van Chicago en New York, die zeer genereus op mijn verzoek gereageerd hebben, is de verzameling een aantal topstukken rijker!

 

Het verzamelen gaat door, als jouw korps of jezelf helmen hebt die je af wilt staan, dan neem even contact op! info@brandweerhelmen.nl

 

Graag tot een volgende update!

Guido van Herten

 

 

          

 

     Feuerwache Stadt Schaffhausen           Gastgeber und Freund, Peter Müller (links)

 

 

 

 

43 New Helmets since going "live"!

 

I have started this website in March of 2008. My goal was to show my extensive collection to the big public. But the success of this site caught me by surprise. Never did I expect that helmet suppliers would react so positive and even sent helmets which were still missing in the collection. Since the moment I went "live" I have received 43 new helmets. Some used, other brand new. Helmets from The Netherlands, Germany, China, Switzerland, Canada, Italy, United States, France, Singapore, Hong Kong,  Spain, Croatia and the UK. A lot of the newly arrived helmets have already been photographed and can be seen; some will still have to be photographed and are soon to be seen.

 

The summer also brought some new helmets. I have visited the Schaffhausen Fire Department in Switzerland. My host there was Peter Müller and not only did he show me their beautiful fire station, he also had several helmets for my collection!

 

All the helmets I have received are piece by piece a fine addition for the collection, but you always have some helmets which bring you in a sate of happiness. Thanks to the very generous offer of the Fire Departments of Chicago and New York, I can say that some top pieces have been added to the collection.

 

The hard work has been paying off, and the collecting goes on. Do you or your fire brigade have a helmet to spare for the collection? Please feel free to contact me at info@brandweerhelmen.nl!

 

Until the next Update!

Guido van Herten

 

 

 

Een van de nieuwe helmen: Morning Pride Ben Plus II, FDNY, Ladder 33

One of the new helmets: Morning Pride Ben Plus II, FDNY, Ladder 33

Eine der neuen Helme: Morning Pride Ben Plus II, FDNY, Ladder 33

 

 

 

 

43 neue Helme seitdem die Webseite on-line ist!

 

Ich habe angefangen diese Seite zu bauen in März 2008. Die Seite war vorallem um meine Sammlung an Jeden zeigen zu können. Aber der Erfolg hat mich überrascht. Nie hatte ich gedacht dass Helmproduzenten Helme schicken würden, Helme die noch nicht in meiner Sammlung zu sehen waren. Seitdem die Seite on-line ist, sind aus aller Welt 43 Helme eingetroffen. Alte aber auch neue Helme. Helme aus der Niederlande, Deutschland, China, Schweiz, Kanada, Italien, Vereinigte Staaten, Frankreich, Singapur, Hong Kong, Spanien, Kroatien und Grossbritanien.  Viele diesen Helme sind schon zu sehen, manche müssen noch fotografiert werden und werden bald zu sehen sein.

 

Auch im Sommer geht dass Sammlen weiter. Ich habe die Feuerwehr der Stadt Schaffhausen in der Schweiz besucht. Der Empfang von Peter Müller was sehr freundlich. Ich habe mir die supernette Feuerwache ansehen können und als Überraschung waren auch verschiedene Helme für meiner Sammlung da!

 

Alle Helme die ich bekommen habe, sind Stück für Stück sehr schöne Helme, aber es gibt immer Helme auf denen man besonders stolz sein kann. Dank der Mitarbeit der Feuerwehren Chicago und New York sind einige neuwertige Tophelme in meiner Sammlung zu sehen.

 

Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Haben Sie, oder Ihre Feuerwehr noch einen Helm für meine Sammlung? Bitte melden Sie sich und mail mir einfach: info@brandweerhelmen.nl!

 

Bis zum folgenden Update!

Guido van Herten

 

 

 

 

 

De brandweer van Garmisch-Partenkirchen (Duitsland)

The Fire department of Garmisch-Partenkirchen (Germany)

Die Feuerwehr von Garmisch-Partenkirchen (Deutschland)

 

18-7-2008

Een update!

De afgelopen maand uit Duitsland helmen mogen ontvangen van de beroepsbrandweer van Bonn, Beroepsbrandweer van Wiesbaden, uit Spanje van de Beroepsbrandweer van Cadiz, uit Zwisterland een oude helm van de Beroepsbrandweer van Bern, uit Amerika zijn onderweg de nieuwe Helm van de FDNY in de uitvoering van een "Proby" en een Cairns 880 uit Chicago. Verder heb ik een zeer bijzonder exemplaar op de kop kunnen tikken van de plichtbrandweer Maastricht, een voor Nederlandse begrippen uiterst zeldzaam model helm, de "Berliner Normalkappe"van 1905!

 

Last Month i have received helmets from Germany form the professionel Fire Brigades from Bonn, Wiesbaden. From Spain helmets from the professional Fire Brigade from the city of Cadiz, Switzerland a beautiful older helmet form the Bern Fire Brigade. On the way, already in the mail to me are a new style helmet from FDNY, worn by a "Proby" and a Cairns 880 from Chicago. Last but not least i have obtained a very rare helmet worn by the organized Fire Brigade of the city of Maastrich from the Netherlands. A model called the "Berliner Normalkappe" which was worn in 1905, already online!

 

Vergangen Monat heb ich Helme bekommen von den Berufsfeuerwehren aus Bonn, Wiesbaden, Berufsfeuerwehr der Stadt Cadiz in Spanien. Einen sehr schönen älteren Helm der BF Bern. Aus den Vereinigte Staaten sind zwei Helme unterwegs, einen "Proby"Helm der FDNY und einen Cairns 880 von Chicago. Als letztes einen Prachtstück vond der Plichtfeuerwehr Maastrich aus den Niederlanden. Ein Sondermodel in der Variation "Berliner Normalkappe" von 1905!

 

10-6-2008

 

Er is de afgelopen maanden veel gebeurd! Er wordt continu gebouwd en verbeterd om de website zo toegankelijk mogelijk te maken. Het enthousiasme waarmee de website is ontvangen, heeft me aangenaam verrast. Ik kreeg vele positieve reacties van korpsen, collega's maar ook helmenleveranciers hebben medewerking toegezegd en zelfs demo helmen verstuurd. En uit alle windstreken kwamen reacties: Engeland, Oostenrijk, Duitsland, Amerika, Kroatië, Zweden, Denemarken, Nederland…

 

Sinds het online gaan heb ik inmiddels 21 brandweerhelmen uit alle windstreken ontvangen, die allemaal mooi op de digitale plaat vastgelegd zullen worden en snel te zien zullen zijn!

 

Updates zijn verder te verwachten in de vorm van enkele nieuwe pagina's

 

- Brandweer Belfeld

- "Voor Hetere Vuren" boek Brandweer Belfeld

 

Guido van Herten

 

 

A lot has happened over the last few months! The website is continuously improved so that it is accessible to all. The enthusiasm and the reactions I got about the website and its contents were overwhelming. I got letters and e-mails from Fire Departments, Collectors but also Firehelmet suppliers which even sent helmets to enlarge and to complete the collection. And from every angle of the world: Great Britain, Austria, Germany, United States. Croatia, Sweden, Denmark, The Netherlands…

 

Since going online I have already received 21 helmets from every corner of the world. All the helmets will be photographed by a professional photographer and will be seen very soon!

 

You can expect several updates about:

 

- Belfeld Fire Department

- "Voor Hetere Vuren" book about Belfeld Fire Department

 

Guido van Herten

 

 

Vieles ist passiert in den vergangenen Monate. Die Webseite ist weiter professionalisiert um Sie für Jeden zugänglich zu machen. Die wunderbare Reaktionen und Mails die Ich erhalten habe, waren sehr schön. Aus aller Welt kamen Reaktionen: England, Österreich, Deutschland, Vereinigte Staaten, Kroatien, Schweden, Dänemark, Niederlande…

 

Seit dem online gehen der Webseite habe ich schon 21 Helme erhalten. Die Helme werden allen von einem professionellen Fotograf fotografiert und werden bald zu sehen sein!

 

Weitere Updates werden Sie bald finden im:

 

- Freiwillige Feuerwehr Belfeld

- "Voor Hetere Vuren" Chronik über die FFW Belfeld

 

Guido van Herten                                                     

 

 

                                                    

 

© 2008 • Guido van Herten • info@brandweerhelmen.nl

www.brandweerhelmen.nl